דרושים במפרולייט

מתכנן אופטי בכיר – משרה מספר 435

מהנדס מערכת – מספר משרה 440